• realizácia pozemného príjmu TV signálu zo SK a HU multiplexov
 • pre 17 koncových účastníkov
 • realizácia pozemného príjmu TV signálu zo SK a HU multiplexov
 • pre 10 koncových účastníkov
 • realizácia pozemného príjmu TV signálu z SK multiplexov
 • pre 12 koncových účastníkov
 • kombinácia pozemného a satelitného príjmu TV signálu
 • celkovo 30 TV programov v SK, CZ a HU jazyku
 • pre 12 koncových účastníkov
 • realizácia satelitného príjmu TV signálu
 • celkovo 24 koncových účastníkov
Ubytovňa Katrin, Štúrovo
Hotel Eliot, Štúrovo
Central Park, Štúrovo
Dom Regenerácie, Štúrovo
Včielka Poiplia n. o., Ipeľský Sokolec
 • realizácia pozemného príjmu TV signálu z SK multiplexov
 • pre 4 koncových účastníkov
 • LTE Internet SWAN

Penzión La Familia, Štúrovo

Rekreačné stredisko Hronské údolie, Kamenica nad Hronom

 • realizácia pozemného príjmu TV signálu zo SK a HU multiplexov
 • pre 10 koncových účastníkov
Malý výber z našich realizovaných zákaziek...